Umělecké obory

[metaslider id=313]
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA KŘÍŽKOVSKÉHO
vznikla v roce 1991. Je určena dětem ve věku od 5 do 18 let, jež mají přirozený vztah k umění. Své nadání, schopnosti a dovednosti mohou rozvíjet ve čtyřech oborech:

Vzdělávání v jednotlivých oborech zahrnuje praktické umělecké činnosti i získávání teoretických a historických poznatků. Je rozděleno do dvou cyklů, každý je završen absolventským vystoupením. Učební osnovy vycházejí z učebních plánů vydaných MŠMT, přitom je vždy na prvním místě respektována osobnost každého žáka, jeho vnímání a umělecké směřování a individuální přístup k němu. Nedílnou součástí výuky je skupinová interpretace a práce na společných projektech, kde se děti učí vzájemné komunikaci, naslouchání, toleranci a spolupráci.

Výuka jednotlivých předmětů je zajišťována vynikajícími pedagogy z vlastních řad, ale také odborníky z brněnské konzervatoře, hudební a divadelní fakulty JAMU, hráči Filharmonie Brno a jiných orchestrů či sdružení, členy význačných baletních souborů, režiséry brněnských divadel, známými osobnostmi výtvarného umění a dalšími umělci.

Již od počátku působení školy se žákům a učitelům daří úspěšně vstupovat do brněnského kulturního dění. Své umění představují na mnoha koncertních vystoupeních, výstavách a divadelních představeních, organizují koncerty hostů a benefiční pořady, vystupují na vernisážích brněnských výtvarníků, pořádají kulturní setkání s dětmi z mateřských škol i s nejstaršími občany, svým uměním těší pacienty brněnských nemocnic. Každým rokem se rovněž zapojují do hudebních, výtvarných či divadelních soutěžních klání a získávají ta nejvyšší ocenění. Navázali také kontakty s podobnými školami v zahraničí (Rakousko, Finsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, USA).

absolventsky-koncert-2008