Hudební obor

Hudební obor je určen dětem a žákům s výrazným hudebním nadáním a předpoklady. V hodinách nástrojové výuky či zpěvu se učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje (kytara, housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, varhany, akordeon, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, trombon, bicí, zpěv – hlas) a seznamují se s jeho hodnotnou literaturou tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření uměleckých myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb i k vlastním improvizacím.

Své hudební vzdělání a myšlení rozvíjejí také při hře v souborech či orchestrech, při komorní hře i komorním a sborovém zpěvu. Pro všechny žáky je zabezpečena výuka hudební nauky, kde si vedle získávání základních hudebně teoretických znalostí rozvíjejí své vokální a intonační, rytmické a hudebně pohybové schopnosti a dovednosti. Své nadání a interpretační umění prezentují na mnoha kulturních pódiích. Vystupují na slavnostních koncertech v Konventu Milosrdných bratří, v Domě pánů z Kunštátu, v brněnských kavárnách, na brněnských adventních trzích i na školních besídkách a podvečerech.