Postupové zkoušky

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Postupové zkoušky žáků ZUŠ Pavla Křížkovského z jednotlivých uměleckých oborů probíhají v týdnu od
30. května – 3. června 2016