Taneční obor

Taneční obor podchycuje hudebně pohybové nadání dětí, rozvíjí jejich taneční schopnosti, smysl pro krásu pohybu a harmonii. Vyučovacími předměty jsou přípravná taneční výchova, taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Taneční výchova formou pohybových her a hravých cvičení kultivuje přirozený projev dětí. Rozvíjí a upevňuje jejich správné držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa, rozvíjí elementární taneční techniku a prostorovou orientaci. Učí je zvládnout základní kroky různých tanečních druhů a žánrů, vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu. Nedílnou součástí výuky je příprava tanečních skladeb pro vystoupení a taneční improvizace.

Žáci tanečního oboru své umění představují na interních i veřejných vystoupeních. 

studenti tanec jaro