Letní kurzy pro děti

Letní výtvarný kurz pro děti 5 -7 let

Intenzivní letní výtvarný kurz s širokým záběrem. Děti budou provedeny kresbou, malbou i prostorovou tvorbou zábavnými tradičními i netradičními technikami.
Termín kurzu: každé úterý od 12. 7. 2016 – 16. 8. 2016
Časový rozvrh: 10:00 – 12:15 /3 vyučovací hodiny
Cena kurzu: 1200 Kč/ 6 lekcí/ 3 hod.
(veškerý výtvarný materiál je zahrnut v ceně)

Letní výtvarný kurz pro děti 8 – 15 let

Intenzivní letní výtvarný kurz s širokým záběrem. Děti budou provedeny kresbou, malbou i prostorovou tvorbou zábavnými tradičními i netradičními technikami.
Termín kurzu: každé úterý od 12. 7. 2016 – 16. 8. 2016
Časový rozvrh: 15:00 – 17:15 /3 vyučovací hodiny
Cena kurzu: 1200 Kč/ 6 lekcí/ 3 hod.
(veškerý výtvarný materiál je zahrnut v ceně)

Korková mozaika 8+

Jednodenní kurz, ve kterém se děti seznámí s technikou korkové mozaiky. Korková mozaika je technika příbuzná klasické mozaice keramické. Výhoda této techniky spočívá v její jednoduchosti provedení, zvládnou ji tedy i děti, a nenáročnosti na materiál.
Výsledný artefakt si děti mohou odnést domů.
Termíny kurzu: 13. 7. 2016 – 14:00 – 17:00
17. 8. 2016 – 16:00 – 19:00
Cena kurzu: 340 Kč/ 4 vyučovací hodiny
(veškerý výtvarný materiál je zahrnut v ceně)

Keramika levou zadní 8+

Jednodenní kurz zaměřený na keramiku. Děti budou seznámeny se základy práce s keramickou hlínou a jejími možnostmi. Vytvoří si jednu plastiku na dané téma, kterou si po vypálení budou moci vyzvednout.
Termíny kurzu: 20. 7. 2016 – 16:00 – 19:00
3. 8. 2016 – 9:30 – 12:30
Cena kurzu: 320 Kč/ 4 vyučovací hodiny
(veškerý výtvarný materiál je zahrnut v ceně)

Rodiče tvoří s dětmi – Keramika

Jednodenní workshop pro rodiče s dětmi. Za pomoci společných sil si vytvoříte cedulku na dveře se jménem. Děti i dospělí se seznámí se základy práce s keramickou hlínou, rozvinou tvůrčího ducha a zároveň prožijí zábavné odpoledne.
Výslednou cedulku si po vypálení lze vyzvednout.
Termíny kurzu: 6. 8. 2016 – 15:00 – 18:00
Cena kurzu: 320 Kč/ 4 vyučovací hodiny
(veškerý výtvarný materiál je zahrnut v ceně)

Rodiče tvoří s dětmi – Trikot

Jednodenní workshop pro rodiče s dětmi. Náplň kurzu spočívá ve výrobě společného trička za pomoci techniky batikování spolu s kresbou speciálními fixy na textil. Rodiče i jejich děti se naučí vázaní batiky, rozvinou své tvůrčí schopnosti, fantazii a prožijí společné zábavné odpoledne.
Termíny kurzu: 21. 8. 2016 – 14:00 – 17:00
Cena kurzu: 420 Kč/ 4 vyučovací hodiny
(veškerý výtvarný materiál je zahrnut v ceně)

Přihláška na jednotlivé kurzy zde.

 

létoděti