Výtvarný obor

Výtvarný obor je určen všem dětem ve věku od pěti do osmnácti let, které mají zájem o výtvarné vzdělávání.

Prostřednictvím pozorování a objevování okolního světa se žáci učí poznávat a smysluplně používat výtvarný jazyk. Klademe důraz na rozvíjení dětské fantazie a nenásilným, individuálním přístupem podporujeme přirozené výtvarné nadání jednotlivých žáků podle jejich osobnosti.

V hodinách přípravné výtvarné výchovy se děti seznamují se základními klasickými technikami formou hry vycházející z dětské tvůrčí radosti a touhy experimentovat s barvou, linií, plochou a tvarem.

Žáci mají možnost postupně se seznámit se všemi hlavními výtvarnými disciplínami. Především je to kresba, malba, grafika, modelování, keramika a objektová tvorba.
Součástí výuky je také výtvarná kultura.

Výuka ve výtvarném oboru probíhá v přípravném stupni studia, v prvním stupni základního studia, který je sedmiletý a ve druhém stupni základního studia, který má čtyři ročníky.

V rámci výtvarné kultury žáci navštěvují zajímavé výstavy a zúčastňují se nejrůznějších regionálních i celorepublikových uměleckých soutěží.

Probíhají zde praxe studentů Pedagogické fakulty MU Brno.

Výtvarný obor úzce spolupracuje s ostatními uměleckými obory na společných projektech (např. kulisy a rekvizity pro divadelní představení, návrhy a tvorba kostýmů, výstavy na koncertech hudebního oboru a další).

Žáci výtvarného oboru každoročně vystavují své práce v prostorách radnice Brno-Komín, v nemocnicí u Milosrdných Bratří, v Moravské zemské knihovně, v Úrazové nemocnici Brno či ve školních prostorách.

Kreativita studentů