Souflé

Souflé je desetičlenný soubor mladých hudebníků – osm instrumentalistů a dvě zpěvačky a všichni navštěvují Gymnázium nebo ZUŠ P. Křížkovského. Uměleckým vedoucím je pan Mojmír Poláček, který vyučuje na obou školách hru na zobcovou flétnu. 

Soubor se zaměřuje na hru zejména barokní hudby, kterou můžete slyšet na velkém množství koncertů.

Pro více informací a kalendář nadcházejících koncertů neváhejte navštívit oficiální webové stránky souboru