Akademie

Akademie třetího věku

Od října se můžete těšit na sérii ucelených kurzů určených dospělým zájemcům o vzdělání. Pokrýváme důležité obory pomáhající pochopit fungování světa ve kterém žijeme. Naši lektoři si pro vás připravily série poutavých přednášek.

Výuka začne od 1. října 2023. V každém kurzu vás čeká 13 lekcí. Každá lekce začíná v 17:30 a trvá 2 vyučovací hodiny. Setkání si obohatíme kávou, drobným občerstvením a neformální diskusí. Školné za jeden kurz je stanoveno na 1900Kč na semestr.

Angličtina vždy v úterý od 17:30

Po absolvování čtyř semestrů student dosáhne úrovně A2, tj. budete schopni rozumět a jednoduše se vyjádřit na témata: já a můj svět, rodina, nakupování, zaměstnání atd. a dále budete schopni přečíst krátký text, vyznat se např. v jídelním lístku, jízdních řádech, inzerátech, prospektech. Na úrovni mírně pokročilého studenta se zvládnete domluvit v běžných každodenních situacích.

Umění a společnost vždy v pondělí od 17:30

Můžete se těšit na poutavý příběh umění – v podání vynikajicích lektorů, aktivních umělců. Výukové lekce budou propojovat různé formy umění s historií. Seznámíte se s uměním a historií spojeným s českými zeměmi a Brna. Výuka bude probíhat formou přednášek a exkurzí v zajímavých místech našeho města

Informatika vždy ve středu od 17:30

Výuka Informatiky je zaměřena nejen na základní témata (hardware, software), ale věnuje se také aktuální problematice a novým uživatelským výzvám (kyberprostor, kyberidentita, komunikační platformy aj.).

Formou teoretických přednášek a prakticky zaměřených cvičení se dozvíte mnoho zajímavých informací a zlepšíte si své informační dovednosti a schopnosti.

Výuka je realizovaná ve specializované PC učebně, kdy budeme společně aktivně pracovat na PC, ale také diskutovat a reflektovat Vaše otázky, podněty a problémy, se kterými do výuky přicházíte.

Přírodní vědy vždy ve čtvrtek od 17:30

Série lekcí v oblasti přírodních věd vám ukáže širokou škálu provázaných témat z biologie, medicíny, fyziky, astronomie, zeměpisu, chemie. ohled na fungování vesmíru, projdeme fungování našich genů, v terénu prozkoumáme život v biotopech okolí Komína. Budeme pracovat s mikroskopem, prozkoumáme tradici pěstování vína v Komíně a vína zdegustujeme.