„Pan Václav Havel, Pižďuchové a ti druzí si vás dovolují pozvat…“
Vaše sexta