Na počest Václavu Havlovi se uskutečnilo 18. prosince 2019 divadelní představení „V. Havel a ti druzí“, v němž účinkovali studenti divadelního oboru sexty a kvarty pod vedením Naděždy Kovářové. Přinášíme vám nyní z celé akce fotoreport. Přítomní si s sebou jistě odnesli jedinečný kulturní zážitek. Děkujeme všem!