Krásné prostory ÚMČ Brno-Komín zaplnily v předvánočním čase malebné obrazy, líbezné tóny a překrásné hlasy našich studentů a studentek. Zaplnily jste je i vy všichni, kteří za nimi stojíte a podporujete je po celý kalendářní rok. Vám všem za to patří naše poděkování a úcta.
Přejeme příjemné adventní dny.