Žáci sekundy měli v hodině angličtiny možnost vyzkoušet si, jak to funguje v obchodě. Připravili si vývěsní štít obchodu, zboží, ceny i peníze. 🙂 Všichni si to moc užili!