V úterý 13. listopadu se od 18 hodin v sále školy uskutečnil další hudební podvečer, tentokráte v podvečer hovorových hodin a třídních schůzek. Všem účinkujícím děkujeme za krásné výkony.