Kontakty

Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o.

Kristenova 27
624 00 Brno
IČO 25330381
tel.: 541 224 508
603 305 945
Datová schránka školy:   22kckzs
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Matuška, pavel.matuska@gymum.cz, +420 736 529 239
Ředitel školy: MgA. Martin Hroch, martin.hroch@gymum.cz
Zástupce ředitele: Marie Škárková, marie.skarkova@gymum.cz
Studijní oddělení, platby školného: Lenka Gricová, lenka.gricova@gymum.cz
Číslo účtu pro platby školného: 2901118785/2010 (variabilní a specifické symboly jednotlivých žáků v sekci Dokumenty)
 

Úřední hodiny o prázdninách: zde

 

Školská rada:

  • Mgr. Daria Šimčáková
  • Mgr. Zuzana Pazdírková
  • Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Bc. Jaroslav Kocián
tel: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz
datová schránka: mqhehgz

 

Učitelský sbor v hlavní budově

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ – KLAVÍR

BcA. Anastasia Fediukanastasia.fediuk@gymum.cz
MgA. Petr Feldmannpetr.feldmann@gymum.cz
BcA. Jaroslava Filipovájaroslava.filipova@gymum.cz
Mgr. Renata Grmelovárenata.grmelova@gymum.cz
MgA. Vladimír Halíčekvladimir.halicek@gymum.cz
BcA. Joel Hánajoel.hana@gymum.cz
Mgr. Eliška Hrežováeliska.hrezova@gymum.cz
MgA. Martin Hrochmartin.hroch@gymum.cz
Mgr. Ema Michálkováema.michalkova@gymum.cz
Mgr. Giovanna Spáčilovágiovanna.spacilova@gymum.cz
MgA. Jolana Zedeková – vedoucí oddělení jolana.zedekova@gymum.cz

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ – HARFA

MgA. Ivana Švestkováivana.svestkova@gymum.cz

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ – CEMBALO

MgA. Martin Hrochmartin.hroch@gymum.cz

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ – AKORDEON

Petr Zámečníkpetr.zamecnik@gymum.cz

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ – DIRIGOVÁNÍ

BcA. Joel Hánajoel.hana@gymum.cz

SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ – HOUSLE

MgA. Barbora Damborskábarbora.damborska@gymum.cz
BcA. Jiří Víšekjiri.visek@gymum.cz
MgA. Jana Procházková – vedoucí oborujana.prochazkova@gymum.cz

SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ – VIOLONCELLO

Mgr. Terezie Fadrnáterezie.fadrna@gymum.cz
MgA. Michal Hreňomichal.hreno@gymum.cz

SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ – KONTRABAS

MgA. Miloslav Raisiglmiloslav.raisigl@gymum.cz

KYTAROVÉ ODDĚLENÍ

Zlata Mitsura, DiS.zlata.mitsura@gymum.cz
Marek Navrátil – vedoucí oborumarek.navratil@gymum.cz

DECHOVÉ ODDĚLENÍ – ZOBCOVÁ A PŘÍČNÁ FLÉTNA

MgA. Pavel Feldmann
pavel.feldmann@gymum.cz
Mgr. Štěpánka Menšíkovástepanka.mensikova@gymum.cz
Bc. Mojmír Poláček – vedoucí oborumojmir.polacek@gymum.cz
Marie Škárkovámarie.skarkova@gymum.cz
MgA. Michal Vojáčekmichal.vojacek@gymum.cz

DECHOVÉ ODDĚLENÍ –  KLARINET, SAXOFON, LESNÍ ROH

Ing. Jiří Houf Dis.jiri.houf@gymum.cz
MgA. Jiří Klementjiri.klement@gymum.cz
Tomáš Němectomas.nemec@gymum.cz

DECHOVÉ ODDĚLENÍ – HOBOJ

Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D.rastislav.kozon@gymum.cz

DECHOVÉ ODDĚLENÍ – FAGOT

MgA. Pavel Feldmann
pavel.feldmann@gymum.cz

BICÍ

MgA. Martin Kleiblmartin.kleibl@gymum.cz

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ – SÓLOVÝ ZPĚV

Mgr. Vladimír Brázda – vedoucí oboruvladimir.brazda@gymum.cz
BcA. Monika Kaštanovámonika.kastanova@gymum.cz
Mgr. Irena Kubíkováirena.kubikova@gymum.cz
MgA. et Mgr. Barbora Šancovábarbora.sancova@gymum.cz
Mgr. Irena Vašíčkováirena.vasickova@gymum.cz
Mgr. Yuliya Yefimchukyuliya.yefimchuk@gymum.cz

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ – SBOROVÝ ZPĚV

BcA. Joel Hánajoel.hana@gymum.cz

KOREPETICE

MgA. Petr Feldmannpetr.feldman@gymum.cz
BcA. Joel Hánajoel.hana@gymum.cz
MgA. Giovanna Spáčilovágiovanna.spacilova@gymum.cz
MgA. Jolana Zedekovájolana.zedekova@gymum.cz

HUDEBNÍ NAUKA, PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Zuzana Černázuzana.cerna@gymum.cz
Mgr. Terezie Fadrnáterezie.fadrna@gymum.cz
Mgr. Štěpánka Menšíkovástepanka.mensikova@gymum.cz

VÝTVARNÝ OBOR

Mgr. Gabriela Opolkovágabriela.opolkova@gymum.cz
Mgr. MgA. Petr Kunčík, Dis.petr.kuncik@gymum.cz
Mgr. Zuzana Pazdírková – vedoucí oboruzuzana.pazdirkova@gymum.cz
Miroslava Slámovámiroslava.slamova@gymum.cz

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Mgr. Tomáš Pavčíktomas.pavcik@gymum.cz
Jana Stefanka, dipl. umjana.stefanka@gymum.cz

TANEČNÍ OBOR

Anita Gaillyováanita.gaillyova@gymum.cz

 

Učitelský sbor na pobočce v Kohoutovicích

KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ – KLAVÍR

Mgr. Renata Grmelová renata.grmelova@gymum.cz
Mgr. Eliška Hrežová eliska.hrezova@gymum.cz
Mgr. Ema Michálková ema.michalkova@gymum.cz

KYTAROVÉ ODDĚLENÍ

Marek Navrátilmarek.navratil@gymum.cz
Bc. Zlata Mitsurazlata.mitsura@gymum.cz

 

DECHOVÉ ODDĚLENÍ – ZOBCOVÁ A PŘÍČNÁ FLÉTNA

Mgr. Štěpánka Menšíkovástepanka.mensikova@gymum.cz

 

HUDEBNÍ NAUKA, PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Štěpánka Menšíkovástepanka.mensikova@gymum.cz

 

VÝTVARNÝ OBOR

Mgr. Zuzana Pazdírkovázuzana.pazdirkova@gymum.cz
Mgr. Gabriela Opolkovágabriela.opolkova@gymum.cz
MgA. Zuzana Bartošovázuzana.bartosova@gymum.cz
Bc. Kateřina Rafaelová katerina.rafaelova@gymum.cz