V první polovině prosince se vybraní žáci divadelního oboru primy a sekundy zúčastnili projektu, při kterém ztvárnili a společně sehráli představení v anglickém jazyce „Peculiar Children“ na motivy knih „Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Se svým představením žáci účinkovali nejen na území Jihomoravského kraje.
Speciální poděkování patří Ditě Skřivanové, která celý projekt pro děti iniciovala a zastřešovala.