Tradiční výlet do předvánoční Vídně se letos konal v sobotu 9. listopadu. Sexta a septima se společně vydaly na výstavy do Albertiny (Albercht Dürer) a Uměleckohistorického muzea (Caravaggio a Bernini), a mohly tak obdivovat unikátní díla především z období renesance a baroka.