Skutečně velmi vydařený koncert divadelního oboru se uskutečnil na Leitnerce ve středu 13. listopadu. Velmi slavnostním momentem byl křest uměleckého CD, jenž navázal na události z konce září v Konventu. Opět rádi využijeme této příležitosti a znovu ze srdce poděkujeme všem, kteří se podíleli nejen na jeho vzniku, ale na každodenním chodu obou škol.

O profesionální fotodokumentaci celé akce se postaral pan Henrich Kubík, za což mu ze srdce vděčíme. Fotografie slouží pouze pro prezentaci školy. V případě jiného využití je nutné se obrátit na autora HK-photo (Henrich Kubík). Děkujeme za pochopení a respektování autorských práv.