V úterý 22. ledna se od 18 hodin v sále školy uskutečnil první hudební podvečer tohoto kalendářního roku. Děkujeme všem vystupujícím, jejich hudebnímu doprovodu a samozřejmě i vám všem, kteří jste byli po celý večer s námi.