Předposlední týden školního roku vyrazili studenti Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací na hudebně – topografickou exkurzi na Broumovsko. Několik snímků je zachycuje při hudební produkci v klášterním kostele Petra a Pavla v Broumově a kostela sv. Markéty v Šonově. Klášter i navštívený venkovský chrám patří do věhlasné Broumovské skupiny kostelů postavených v první polovině 18. století Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.