Pro další setkání Pištibandu jsme vybrali líbezné místo s přiléhavým názvem Panenská Rozsíčka. Nedaleko odtud totiž pramení Moravská Dyje a to je výborná záminka pro uskutečnění jarní slavnosti Otvírání studánek.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více Brnu a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celé slavnosti.

Akce se současně zúčastnili další hudební rodiny s dětmi.