Druhý ročník celostátní soutěžní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti přinesl pro naši školu krásná umístění!

Gratulujeme Karolíně Šímové a Lauře Keše, které získaly první místa. Laura Keše navíc získala extra cenu za mimořádnou interpretaci. Dále Ema Kozlová a Veronika Fitzová získaly umístění ve stříbrném pásmu. Gratulace také patří pedagogům studentek – Petru Feldmannovi (Karolína Šímová) a Giovanně Spáčilové (Laura Keše, Ema Kozlová, Veronika Fitzová).