Úspěch našich studentů!

Blahopřejeme Nelle Mazáčové z klavírní třídy Mgr. Jolany Zedekové aRadku Mattušovi z hobojové třídy Mgr. Rastislava Kozoně, Ph. D. k úspěchu při konkurzu na sólisty orchestru Mladých brněnských symfoniků. Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci škol a jejich pedagogům za vzornou přípravu. (Foto Henrich Kubík)