V úterý 26. 9. 2017 se od 14.00 ruší z důvodu generální zkoušky na Slavnostní zahajovací koncert hromadná výuka (Hudební nauka, Interpretační semináře) ZUŠ Pavla Křížkovského s výjimkou výuky Hudební nauky na Pastvinách.